Tag

بنیاد دوستم

تيم فوتسال بانوان بنياد “دوستم” در هرات در اولين ديدار تيم فوتسال بانوان ميوند را ٦/ ٠ مغلوب كرد.

DATE : ژانویه 19, 2019 AUTHOR : نظرات : بدون نظر

تيم فوتسال بانوان بنياد “دوستم” در هرات در اولين ديدار تيم فوتسال بانوان ميوند را ٦/ ٠ مغلوب كرد. بانوان وزريده و ورزشكار را تش ويق نماييد.

ادامه مطلب