دیدار الحاج باتور دوستم ريس بنیاد دوستم با ورزشكاران كوره ش

دیدار الحاج باتور دوستم ريس بنیاد دوستم با ورزشكاران كوره ش ولايات جوزجان و مزار شريف

الحاج باتور دوستم ريس بنیاد دوستم با ورزشكاران كوره ش ولايات جوزجان و مزار شريف در اقامتگاه شان در كابل ديدار كرد .
اجمل پهلوان، بسم الله پهلوان و استاد جلیل پهلوان از جمله پهلوانانی اند که در مسابقه بزرگ جهانی کورش در میان 47 کشور در هندوستان شرکت کرده، با دست آورد های بزرگ و کسب مقام سوم در جمع این کشور ها وارد کابل شدند.
این ورزرش کاران بعد از ورود به کابل با الحاج باتور دوستم رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان دیدار نموده، در مورد راه اندازی این مسابقه کورش و کسب مقام سوم معلومات ارایه نمودند.
الحاج باتور دوستم ضمن تشویق و ترغیب این ورزشکاران کوراش، از پیروزی و کسب مقام سوم این ورزشکاران استقبال کرد.
الحاج باتور دوستم کورش یا کشتی را یکی از فرهنگ های اصیل ورزشی مردم افغانستان و به خصوص ترکتباران عنوان نموده، برای تقویت و حمایت ورزشکاران کورش تعهد کرد.